Peipsi Quiz

Pane proovile oma teadmised piiriülese Peipsi järve geograafiast, ajaloost ja kultuurist.

Veebiviktoriinis on 19 küsimust. Ajapiirangut ei ole. Iga küsimuse eest, millele antakse õige vastus esimesel katsel, teenitakse üks punkt.

Viktoriini eesmärgiks on saada uusi teadmisi Eesti-Vene piiril asuva Peipsi järve kohta. Kuna tegemist on haridusliku küsimustikuga ilmub peale küsimusele vastamist lisainfo teema kohta. Kui sa valid vale vastuse, saad sa vastamiseks lisavõimaluse, punkti saad, kui oled vastanud õigesti.